OcoGo.cz

Na www.OcoGo.cz můžete investovat do podniků, podniky zakládat, pracovat pro nově vzniklé podniky. Důležité: utrácejte své peníze u sebe v podniku

OCOGO.CZ

Time Management
OCOGO.CZ

KALENDÁŘ

MÁTE ZÁJEM O PRÁCI ?

Nabídky práce pro START UPYOCOGO.CZ

NA ČEM SE PRACUJE

od 100,-Kč

KAŽDÝ MĚSÍC 10.000 - 150.000 OSOB NAVÍC !

KAŽDÝ MĚSÍC 10.000 - 150.000 OSOB NAVÍC !

KAŽDÝ MĚSÍC 10.000 - 150.000 OSOB NAVÍC !

3 Měsíce = 30.000 až 450 000 osob15 zaměstnanců

+ 10 000 osob

SDÍLEJTE - VÍCE OSOB

150.000 projektů nových / měsíčně

150.000 osob navíc / měsíčně

PROGRAM I. II. III.

POTRAVINY DLE KRAJŮ A MĚST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum distinctio at molestias atque in adipisci vero porro nam, enim excepturi esse. Quisquam, cupiditate inventore excepturi totam sint, nisi illo sit dicta dignissimos amet alias facilis molestiae in quaerat. Veritatis doloribus voluptates esse culpa perferendis laudantium sunt dolor laborum, odit dolores.

zisk pro výrobce 100.000.000,-Kč

při 1.000.000 investorech, cena mobilu 200,-Kč

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum distinctio at molestias atque in adipisci vero porro nam, enim excepturi esse. Quisquam, cupiditate inventore excepturi totam sint, nisi illo sit dicta dignissimos amet alias facilis molestiae in quaerat. Veritatis doloribus voluptates esse culpa perferendis laudantium sunt dolor laborum, odit dolores.

od 100,-Kč

KAŽDÝ MĚSÍC 10.000 - 150.000 Kč NAVÍC !

KAŽDÝ MĚSÍC 10.000 - 150.000 Kč NAVÍC !

KAŽDÝ MĚSÍC 10.000 - 150.000 Kč NAVÍC !

3 Měsíce = 30.000 až 450 000 Kč15 reklamních společností uzavřelo s ocogo.cz smlouvu a bude zobrazovat reklamu pro 10.000.000 osob , 10.000.000 osob bude chodit investovat a koukat při tom na reklamy.

PŘIDEJTE PROJEKTY nabídky práce otázky

  • Oskar Sazkhiev
  • +(420) 721 335 117
  • Oscar.S.90@seznam.cz
  • OcoGo.cz
zaslaných zpráv do OcoGo.cz
navázaných spoluprací, založení projektů
upředňostňováno na allreserve.com , díky založení projektu na OcoGo.cz
obdržených životopisů CV
úspěšně zaměstnaných přes ocogo.cz/investice
nabídek práce pro ocogo.cz
,-Kč náklady
,-Kč výnosy
,-Kč Hospodářský výsledek
nápadů
realizovaných
na regálu